LEKTOR HIGH-TECH 2019

WYKORZYSTANIE E-LEARNINGU I NOWYCH TECHNOLOGII W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Politechnika Łódzka 13-14 września

międzynarodowa konferencja dla nauczycieli i metodyków nauczania języków obcych

Pod honorowym patronatem JM Rektora PŁ,

Centrum E-Learningu PŁ

oraz

Stowarzyszenia SERMO