Contact

Organizing committee

dr Magdalena Nowacka

mgr Dominika Biernat

mgr Wioleta Fabijańska

mgr Barbara Rosicka-Koczur

mgr Anna Ruszczyńska-Bujnowicz

mgr Agnieszka Wajs

Kontakt oraz nadsyłanie zgłoszeń: lektor.high-tech@info.p.lodz.pl