Speakers

Piotr Banasiak

Piotr Banasiak, Key Account Manager, Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o., Oddział w Polsce

Odpowiada za współpracę z firmami i korporacjami w całej Polsce, dbając o budowanie długofalowych relacji i satysfakcję Klientów. Zajmuje się rozwojem sprzedaży dla sektora korporacyjnego – profesjonalnym doradztwem w zakresie portfolio produktów i usług ETS Global, prezentowaniem ofert audytu językowego, negocjacjami i realizacją umów, a także opieką nad stałymi Klientami. Z branżą edukacyjną związany od 2009 roku; blisko 7 lat jako lektor i Dyrektor Metodyczny. Absolwent NKJO oraz Instytutu Neofilologii na UW w Warszawie. Wyznaje zasadę, że zgrany zespół spełnionych indywidualistów to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa.

Adrian Chróstowski

Adrian has over 19 years of experience in the ELT industry. He had worked in one of the private language schools in Warsaw before he started working for Pearson publishing, where from 2005 till 2017, he was taking care of the largest private language schools and institutions of higher education in Poland and the Baltic countries, he was responsible for PTE and LCCI examinations in Poland and other Central European countries. Since 2009, he has been supporting lectors in the implementation of blended learning solutions and elements of digital learning/teaching in the classroom. In December 2017, he joined the National Geographic Learning team as Key Account Manager.

Rafał Grzybowski

dr inż. Rafał Grzybowski jest wykładowcą w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej oraz twórcą i Dyrektorem Centrum E-Learningu PŁ. Od kilkunastu lat zajmuje się narzędziami i metodyką e-learningu. Opracował i prowadził dwa wirtualne przedmioty dla Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, sześć przedmiotów hybrydowych na Politechnice Łódzkiej. Jest twórcą uczelnianej platformy e-learningowej Politechniki Łódzkiej, szkoleniowcem i konsultantem z zakresu e-learningu i bezpieczeństwa informacji. W swojej karierze zawodowej ma utworzenie i prowadzenie komercyjnego ośrodka szkoleniowego, zarządzanie dwoma dużymi firmami informatycznymi, wdrożenie kilku aplikacji komputerowych o zasięgu ogólnopolskim oraz 31 artykułów naukowych.

Thom kiddle

Thom Kiddle has worked at NILE since 2011, after moving back to the UK from Chile where he was head of academic research and educational technology at the Chilean-British University. He has previously worked in Portugal, the UK, Australia and Thailand in language teaching, teacher training and language assessment.


He has a Master’s degree in Language Testing from Lancaster University and the Cambridge Delta, and his role at NILE involves strategic and organisational management, and training and consultancy in a range of areas including testing and assessment, learning technologies, materials development and language teaching methodology.


Thom is also treasurer and founding director of AQUEDUTO – the Association for Quality Education and Training Online; webmaster for the Testing, Evaluation and Assessment Special Interest Group of IATEFL; and a member of the Eaquals Board of Trustees.

Radek Krzyżanowski

Nauczyciel i teacher trainer od ponad 15 lat. Fascynuje się tematyką związaną z przyswajaniem języka obcego oraz szeroko pojętą glottodydaktyką. Studiował na kilku uczelniach m.in. London Guildhall University, University of Bristol, Graduate School of International Business of the Ecole Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu, Uniwersytecie Opolskim oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywał natomiast pracując jako wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju oraz współpracując z Oxford University Press dla którego przeprowadził liczne wykłady i warsztaty. Ponadto od wielu już lat prowadzi zajęcia w szkole językowej, dzięki czemu ma możliwość współpracy z uczniami z niemal wszystkich grup wiekowych. To pozwala mu na zdobywanie nowych doświadczeń i nieustanne doskonalenie warsztatu pracy lektora.

Ania Popławska

Jestem lektorem języka angielskiego i trenerką nauczycieli języków obcych. Pasjonuję się nowoczesnymi technologiami w nauczaniu, a jeszcze bardziej - uczeniem innych nauczycieli jak korzystać z innowacyjnych pomysłów, aplikacji i narzędzi.

Specjalizuję się we wprowadzaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu. Prowadziłam szereg konferencji edukacyjnych, autorskich szkoleń i warsztatów i regularnie występuję na ważnych wydarzeniach szkoleniowych rynku edukacyjnego.

W przeszłości związana byłam z dwoma dużymi szkołami językowymi gdzie byłam Dyrektorem Metodycznym. 6 grudnia 2016 wraz z Luizą Wójtowicz-Wagą stworzyłam eduNation - w tym momencie największe centrum szkoleniowe dla nauczycieli języków obcych w Polsce.

Od 3 lat moją wielką pasję jest marketing internetowy, szczególnie social media i ich wykorzystanie w promocji usług edukacyjnych.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i wielu szkoleń metodycznych i marketingowych w Polsce i na świecie.

http://annapoplawska.pl/o-mnie-2/

Adam Bednarek

Doktor nauk humanistycznych, menadżer programu Clark University w Polsce, wykładowca Społecznej Akademii Nauk, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego z ponad 15-letnim doświadczeniem, stypendysta wielu programów krajowych i zagranicznych. Doświadczenie zawodowe obejmuje dialektologię, tłumaczenie, a także komunikację interkulturową oraz zarządzanie projektami unijnymi. Obecnie główne zainteresowania zawodowe obejmują integrację programu akademickiego z potrzebami rynku

Krystyna Breszka-Jędrzejewska

Anglista, specjalizuje się w nauczaniu dorosłych. Starszy wykładowca w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej. Coach w edukacji i zarządzaniu, metodyk Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Ekspert IP MEN w z zakresu języków obcych w charakterze opiniodawczo-doradczym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Trener biznesu edukacji, prowadzi szkolenia dla metodyków i lektorów języków obcych oraz warsztaty z zakresu kompetencji miękkich dla firm. Szkoleniowiec eduNation i Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych ORKE.

Aleksandra Brożek

Lektor języka angielskiego posiadająca doświadczenie w edukacji różnych grup wiekowych. Od ponad roku związana z Centrum Językowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie rozwinęła swoją pasję do nauczania dorosłych, specjalizując się w dziedzinie Business English. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, dzięki którym ciągle ulepsza swój warsztat pedagogiczny. W swojej pracy chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie, materiały ilustracyjne jak i metody komunikacyjne. Efektywne przygotowanie zajęć, nastawienie na praktyczne zastosowanie języka angielskiego i samodzielność studentów to podstawowe założenia prowadzonych przez nią kursów.

Matt Byrski

Mateusz Byrski has been teaching English for over 20 years. He graduated from St. Stephen’s College (Delhi University) and obtained CELTA, CELTA YL, DELTA from the University of Cambridge. He works at the College of Europe and has been a Freelance Teacher at the British Council teaching centre in Warsaw for almost 10 years. He has worked as an ELICOS teacher in Australia and as a Director of Studies in the UK. His interests keep changing or evolving – he tries to incorporate technology in teaching using the ‘sceptical approach’ (what if it is not useful?) – he is currently exploring corpus-based learning and teaching as well as the lexical approach.

Barbara Dulba

Mgr Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Edukator od zawsze; z doświadczeniem w pracy na kursach językowych, w szkołach publicznych każdego stopnia oraz na trzech uczelniach wyższych. Obecne i docelowe miejsce pracy to Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Praca na rzecz uczelni, jednostki i lektoratów doceniona czterokrotną nagroda J.M. Rektora. Praca na rzecz studentów doceniona utrzymaniem licznych wieloletnich kontaktów. Doświadczenie w pracy dydaktycznej uważa za inspirację do poszukiwań nowych rozwiązań. Doświadczenie z wieloletniego poszukiwania swojego miejsca w edukacji wykorzystuje do indywidualnego podejścia do studenta. Doświadczenie w tłumaczeniach specjalistycznych wykorzystuje na zajęciach języka specjalistycznego. Nowoczesne technologie wykorzystuje do wielu celów w pracy dydaktycznej, z których nadrzędnym jest zachęta, motywacja i inspiracja młodego człowieka do samorozwoju. Chętnie uczestniczy w webinarach, konferencjach i kursach online. Zwiedza świat, poznaje ludzi, czyta, pływa, maluje.

Więcej na https://www.linkedin.com/in/barbara-dulba-a8329b93/

FB https://www.facebook.com/barbara.strzyzewska.1

Alina Doroch

Alina Doroch, holds an MA degree in English (Faculty of English Philology at Adam Mickiewicz University, Poznań). She currently works as a senior teacher of English at West Pomeranian Technical University of Szczecin, Poland; teaches general English at all levels and technical English as well; she also gives lectures on English and American literature and culture at Collegium Balticum, Szczecin. She has been involved in European Projects since 2012, being responsible for the development of the training methodology in language teaching.

Author of an English coursebook, Well Said! and a number of articles on Montessori methodology in teaching adults, British culture as well as teaching languages through culture.

Marta Dziubińska

Anglistka, wykładowca w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej. Edukatorka, projektantka zasobów dydaktycznych, uczestniczka wielu lokalnych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, w których pełniła funkcje szkoleniowca, metodyka zdalnego nauczania, eksperta i koordynatora. Interesują ją zagadnienia związane z nowoczesną dydaktyką, projektowaniem zasobów do e-learningu oraz efektywnością kształcenia.

Anna Dziura

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nauczycielka języka angielskiego z 15-letnim stażem. Entuzjastka innowacyjnych metod nauczania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania nowych technologii w nauce języka obcego, w szczególności w kształtowaniu umiejętności mówienia.

Magdalena Gałaj

Anglistka w Centrum Językowym PŁ; koordynator studiów II stopnia; nauczyciel akademicki od 1997 roku, z doświadczeniem również na innych poziomach kształcenia, od dzieci do seniorów. Uczestnik interdyscyplinarnych projektów europejskich związanych z dydaktyką oraz naukami inżynierskimi, medycznymi i społecznymi, administrator procesów ewaluacyjnych, trener zespołów biznesowych. Docenia wartość Internetu jako ogromnej, lecz nieuporządkowanej bazy informacji i przekonuje, że równie ważne jak wiedza jest umiejętność jej pozyskiwania z nieoczywistych źródeł. W wolnej chwili fotografuje.

Renata Iwan

Renata Iwan jest wykładowcą języka angielskiego w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W swojej karierze zawodowej nauczała języka angielskiego na różnych poziomach trudności, zarówno ogólnego jak i specjalistycznego. W CJO odpowiada za obsługę platformy e-learningowej Moodle oraz tworzenie e-kursów dla studentów różnych wydziałów. Prowadzi także warsztaty nt. tworzenia kursów na Moodle dla pracowników CJO. Od dwóch lat naucza języka angielskiego zawodowego w ramach unijnego projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Regularnie bierze udział w wymianach w ramach programu Erasmus/Erasmus+, konferencjach oraz warsztatach. Interesuje się wykorzystywaniem mediów elektronicznych w nauczaniu, grywalizacją oraz tworzeniem kursów e-learningowych.

Justyna Jaworska

Anglistka, obecnie wykładowca w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej, koordynator zespołu ds e-learningu w CJ PŁ. Interesuje się rolą i funkcją nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych, testowaniem i ocenianiem. Prelegentka na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach filologicznych, lektor języka angielskiego od 15 lat.

Elżbieta Krawczyk

Jestem lektorem języka angielskiego w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej. Posiadam doświadczenie w nauczaniu różnych grup wiekowych, począwszy od małych dzieci, skończywszy na studentach Uniwersytetu III wieku PŁ. Od 20 lat specjalizuję się w nauczaniu Business English.

Jestem absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność - metodyka nauczania języka angielskiego. Ukończyłam Menedżerskie Studia Podyplomowe, Politechnika Łódzka oraz Studia Podyplomowe Coaching i Mentoring w Biznesie, Politechnika Łódzka.

Rozwój osobisty oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela znajdują się w centrum moich zainteresowań zawodowych. Od wielu lat pasjonuję się zagadnieniami związanymi z testowaniem i ocenianiem. W swojej pracy stosuję nowoczesne metody nauczania wykorzystując najnowsze technologie, między innymi do testowania i oceniania.

Valeriia Gorlushko

Valeriia Gorlushko helps Universities transform learning experience through adopting new IT solutions for HigerEd. As a change manager and learning experience designer, Valeriia works for Kozminski University as the Head of EdTech Centre. Her primary focus is helping faculty members in re-designing their courses, embracing various IT solutions and educational apps into the classroom, such as digital assessment, LinkedIn Learning, blended learning, etc.

Valeriia creates and executes implementation plans on technical, organizational and procedural levels across the University. Essentially, her work is not about technology, it is about improving learning outcomes.

Danuta Król-Stogidis

Jestem wykładowcą w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej.

Języka niemieckiego uczę od 30 lat. Zawsze interesowałam się nowymi trendami w nauczaniu, wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, metodami aktywizującymi w nauczaniu. Aktualnie często korzystam z aplikacji typu edpuzzle, kahoot, itp.

Andrzej Lasota

Magister Andrzej Lasota, doktorant na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, metodyk i glottodydaktyk zajmujący się nauczaniem języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i polityki oświatowej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, współautor podręczników do nauki języka angielskiego przygotowujących do egzaminu maturalnego, egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autor programów nauczania języków obcych nowożytnych, były ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od ponad 18 lat czynny nauczyciel języka angielskiego, od 15 lat wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia metodyczne z nauczycielami, a także lektoraty ze studentami cywilnymi oraz wojskowymi. W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni pełni funkcję lektora języka angielskiego, autora i administratora platformy e-learningowej stworzonej dla kursantów przygotowujących się do egzaminu resortowego NATO STANAG 6001 na poziomie 2. W pracy zawodowej wykorzystuje liczne cyfrowe rozwiązania, autorskie programy oraz różnorodne materiały dydaktyczne z dziedziny specjalistycznego języka angielskiego.

Agnieszka Małek-Bohusz

Jestem absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, lektorką języka angielskiego, a także trenerką business English.

Od wielu lat prowadzę zajęcia w firmach z osobami mającymi stałą styczność z szeroko pojętym biznesem. Wiedzę i doświadczenie chętnie przekazuję innym lektorom na szkoleniach i warsztatach organizowanych przez szkołę Prolang, w której jestem metodykiem.

Moją pasją są także nowoczesne metody i innowacyjne narzędzia nauczania. Jestem współautorką platformy e-learningowej VOCAbite, skierowanej głównie do osób działających w biznesie, pracowników firm i korporacji.

Z połączenia tych dwóch bliskich mi sfer powstał pomysł na stworzenie nowatorskiego narzędzia dla lektorów business English, jakimi są VOCAbite Business Photo Cards, których jestem współtwórczynią.

Wierzę, że w dzisiejszych czasach sprawne połączenie nowoczesnych narzędzi metodycznych z rzetelnym przygotowaniem lektora daje najlepsze wyniki w nauczaniu i skutecznie przekłada się na progres każdego kursanta.

Ewa Muszczynko

Jestem absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacje – metodyka nauczania i tłumaczenie ustne/pisemne), ukończyłam również studia podyplomowe w dziedzinie przekładu specjalistycznego na UŁ. Od 13 lat pracuję jako nauczycielka i tłumaczka w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej. Nauczanie jest jedną z moich największych pasji – towarzyszenie Studentom w procesie uczenia się, łamania barier i szeroko pojętego rozwoju sprawia mi radość i dodaje przysłowiowych „skrzydeł”, by uczyć lepiej, skuteczniej i bardziej praktycznie. Najbardziej lubię tworzyć materiały edukacyjne, nauczać języka technicznego na bazie autentycznych materiałów, wciąż podnosić swoje kwalifikacje i wykorzystywać nowe technologie w nauczaniu. W ostatnim czasie wzięłam udział w kilku ciekawych szkoleniach (Od Nauczyciela do Trenera, Design Thinking, Flipped Classroom, (R)ewolucja) a oprócz nauczania języka angielskiego chętnie angażuję się w tłumaczenie tekstów specjalistycznych, pisanie artykułów, przygotowywanie prezentacji konferencyjnych oraz szkoleń dla Współpracowników.

Joanna Miłosz-Bartczak

Joanna Miłosz-Bartczak jest wykładowcą w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej. Współautorka podręcznika ,Academic English for Engineers' (2017). Koordynuje nauczanie przedmiotu Język Angielski Akademicki dla Inżynierów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.

Daniel Opydo

A teacher of English, graduated in 2011. Teaches General English as well as English for Specific Purposes at the University of Life Sciences in Lublin. Interested in innovative ways of teaching ( soemtimes specialist vocabulary). Personal interests include vintage watches and literature.

Szymon Pędziwiatr

I have worked in various institutions of higher education since completing a master's in linguistics 22 years ago. I have taught English language courses ranging from grammar, phonology and phonetics to speaking and academic writing. In the last few years I have specialized in teaching ESP to various upcoming professionals, be it sociologists, paramedics or beauticians. Since 2011, I have worked for Lodz University of Technology teaching ESP to students of computer science, mechanical engineering, electrical engineering, space engineering, biomedical engineering and many others. My courses have always focused on empowering learners in the explorations of their respective fields using English as the go-to accessory. Last year I participated in EVOLVE training and saw it as a great opportunity for my students to apply their communication skills in the authentic context of virtual exchange.

Joanna Porębska

I am an experienced teacher, a teacher trainer, mentor and a coach. I have trained pre-service and in-service teachers as CELTA and CELTYL Tutor in Poland, Latvia, Vietnam and China. For the last 9 years I have been working for British Council.

I am passionate about developing such 21st Century learner competencies as effective communication, collaboration, flexibility and reflection. I am constantly striving for new professional development challenges so I can pass on new insights and support to learners and teachers. I am keen to share the practitioner’s insights and practical ideas on how to successfully support students preparing for life, including a wide range of exams.

Mary-Jane Radford Arrow

I have been teaching English to university students for 20 years+ and found my niche in English for Specific Academic Purposes for students of engineering and the natural sciences. As a program administrator at TU Berlin’s Modern Language Center, my focus is curriculum development, English language assessment, and the professional development of teaching staff. I began working with the flipped approach about three years ago and completed the first EVOLVE training in 2018. I am currently a doctoral candidate at the University of Liverpool’s Centre for Higher Education Studies. My research focuses on the role of professional identity in technology adoption by university English language teachers.

Dorota Rankowska

Dorota Rankowska zarządza procesem certyfikacji językowej w Centrum Egzaminacyjnym LANG LTC. Ma piętnastoletnie doświadczenie w branży egzaminów językowych. W swej karierze wielokrotnie wprowadzała na rynek nowe produkty i usługi oparte na technologii, m.in. CD IELTS, Linguaskill, Goethe Pro czy CEPT. Codziennie doświadcza wpływu technologii na poprawę efektywności i precyzji w procesie oceny kompetencji językowych. Przedstawi korzyści płynące z wyboru komputerowych wersji najbardziej znanych narzędzi.

Anna Słowińska

związana z firmą Plagiat.pl Sp. z o.o. od 2012 r. Pełni funkcję kierownika ds. kluczowych klientów. W firmie Plagiat.pl odpowiedzialna za prowadzenie procesów wdrożeniowych dla nowych klientów, integrację systemu antyplagiatowego z systemami uczelnianymi oraz prace związane z rozwojem aplikacji. Współpracowała z Zespołem Audytorów przy realizacji audytu procedur antyplagiatowych przez Fundację im. Agustina-Jeana Fresnela oraz Fundację Henriego Bergsona.

John speller

John Speller is an English language lecturer and proofreader specializing in scientific communication. He studied at Warwick university (UK), where he received a bachelor’s degree in English and French (first class), a Master’s degree in French culture and thought (distinction) and a doctorate for his first book, entitled Bourdieu and literature (2011). Since 2010, he has been working at Lodz University of Technology (Poland), where he teaches courses in academic and business English as well as organisational behaviour (in English and French). He is co-author of the coursebook Academic English for Engineers (2017) and series editor of English for Students of Technology (forthcoming). He was recently awarded the state certificate in Polish as a foreign language (level B1).


drspeller.com

Jacek Stańdo

Doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki na Politechnice Łódzkiej. Kierownik wielu projektów, m.in. „E-pogotowia matematycznego”, „E-podręczniki”, „E-matura”. Wyróżniony tytułem „Kreator Innowacji” i licznymi nagrodami rektora PŁ za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Autor lub współautor wielu podręczników szkolnych z matematyki i publikacji naukowych. Recenzent podręczników szkolnych z matematyki i informatyki dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2008 roku powołany przez MEN na wiceprzewodniczącego „Kapituły do spraw Profesorów Oświaty”.

Malwina Szeliga

Jestem nauczycielem języka angielskiego z doświadczeniem w różnych grupach wiekowych. Od kilku lat pracuję ze studentami jako lektor języka angielskiego , najpierw na AGH , a od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie specjalizuję się w nauczaniu Business English na różnych poziomach. W swojej pracy nieustannie odkrywam jak istotne jest bycie uważnym i otwartym na potrzeby uczących się, dostosowanie tempa pracy do grupy przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych możliwości każdego z uczestników kursu, rozwijanie swoich kompetencji i czerpanie inspiracji z tego, co przynosi rozwój technologii.

Łukasz Wodarczyk

Łukasz Wodarczyk ukończył filologię angielską w 2010 roku. Interesuje się wykorzystaniem narzędzi internetowych w procesie dydaktycznym. Obecnie jest lektorem Politechniki Łódzkiej, gdzie uczy zarówno języka ogólnego jak i specjalistycznego. Jest też koordynatorem zespołu do spraw tłumaczeń i aktywnym tłumaczem tekstów naukowych.

Ewa Zarzycka-Piskorz

Ewa Zarzycka-Piskorz jest magistrem filologii polskiej i angielskiej. Pracowała jako nauczycielka ję̨zyka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel szkoleniowym dla studentów filologii angielskiej, wykładowca metodyki nauczania na Uniwersytecie Pedagogicznym i kolegium nauczycielskim. Obecnie pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w Centrum Języków Obcych UP, wykładowca metodyki nauczania na kierunku Cyfrowy Nauczyciel na filologii angielskiej, jest wspó́łautorką i instruktorem warsztatów z zastosowania nowych technologii w nauczaniu języka. Opublikowała w 2015 r. artykuł „How I stopped worrying and loved moodle”. Kolejny artykuł „Kahoot it or not? Can games be motivating in teaching grammar?” został opublikowany online w 2016 r. na stronie The Journal of Teaching English with Technology. Na konferencjach PL-CALL 2015 i PL-CALL 2016 przedstawiła wyniki swoich badań. Od 2016 roku prowadzi zajęcia online w formie zgamifikowanej w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

Magdalena Ziółek-Wojnar and Justyna Deczewska

Wykładowczynie języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykujące nauczycielki i egzaminatorki na wszystkich poziomach kształcenia językowego. Doświadczenie zdobywały, ucząc w warszawskich szkołach językowych, prowadząc zajęcia językowe dla firm oraz pracując z kursantami indywidualnymi. Pasjonatki nauczania i uczenia się przez całe życie. Podczas zajęć starają się umiejętnie łączyć tradycyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.