prezentacje

Presentations

VIRTEACH PROJECT - A. Doroch.ppsx
You've got something to say - J. Porębska.pptx
Edpuzzle jako narzędzie do nauki języków obcych - D. Król-Stogidis.pptx
Grać czy nie grać - E. Zarzycka-Piskorz.pdf